/ אהבת ישראל / אודות הקהילה    13/7/2007 14:44   
אתר חדש
בית כנסת ומרכז קהילתי "אהבת ישראל" - "ישראל הצעיר" פרטים באתר בית-הכנסתGoogle