/ פרסומא / נקודה למחשבה    15/1/2014 00:27   
תפילה לזיווג ליום ט"ו בשבט- מאת הרב אלנקווה

ט"ו בשבט- מאת הרב אלנקווה.

הנה ידוע "כי האדם עץ השדה", ומצינו בלשון חכמים שהאדם  נקרא אילן ,

"אילן אילן במה אברך" וילדיו של אדם נקראים פירות.

יום החמשה עשר, ט"ו בשבט הוא יום ראש השנה לאילן.

וכשם שאנו מתפללים בו על כל פירות האילן, כך אנו מתפללים בו על השדוכין, על הקמת הבית והעמדת דור ישרים מבורך- אלו בנים ובנות.

וכך אומר הכתוב "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך הנה כי כן יבורך גבר"

והנה בספר פרי עץ חיים, שער חג השבועות הובא דרוש של הרב חיים ויטל ז"ל שכתב:

"ט"ו באב ביסוד ויגיד עליו ריעו בט"ו בשבט... ודאי שמבין שניהם תתחנט עלים של פירות אילן".

ודבריו מבוארים על פי הקבלה במאור ושמש רמזי ט"ו באב.

ואפשר שעל פי דבריו גם לט"ו בשבט יש ערך מיוחד לעניין זה של השידוך כמו בט"ו באב וממנו לתפילה על הבית והילדים.

 

תפילה לזיווג ליום ט"ו בשבט- מאת הרב אלנקווה

"ריבון העולמים, בתורתך הקדושה ציוותנו "ואתם פרו ורבו"  וזו מצוות עשה הראשונה שבתורה. לפרות ולרבות.

הנני עבדך/אמתך פב"פ מפיל תחנונים לפניך ביום ראש השנה לאילן ביום היסוד,

הכלול בימי השובבי"ם, שתזכה אותי למצוא מהרה את האישה/האיש, אשר ייעדת לי להקים עמה/עמו בית.

ואמנם קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף בבחינת "בכושרות בכי ושירות", אך לפניך ריבון העולמים אין קושי ואין יגיעה ובידך להראותני מהרה את הדרך הישרה והטהורה.

תן בליבי שלא אכשל במראה עיני, ותהא הבחירה לשם הקמת בית בקדושה ובטהרה.

ובכוח סגולת היום הקדוש הזה, הוא ראש השנה לאילן ובכוח מצוות הברכות ואכילת פירות הארץ הקדושה וקיום המצוות התלויות בארץ, תזכני בכלל כל עמך, לבניית בית נאמן בקדושה ובטהרה בשמחה ובמהרה.

ושמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, אמן."

וטוב לתת צדקה לעניים ולבקש מהם שיתפללו עליכם, אמן.

 


לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא נקודה למחשבהGoogle