/ בית היימפלד / זמני תפילה שבת    24/2/2007 18:27   
בקיץ קבלת שבת מוקדמת - תשע"ט
מנחה מנין ראשון - 13:30
מנחה מנין שני - לפי לוח זמנים
שחרית - 7:30 (הודו 7:45)
מנחה גדולה - 13:00 (קיץ 13:20)
מנחה קטנה -  לפי לוח זמנים
ערבית מוצ"ש - לפי לוח זמנים
לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה שבתGoogle