דוד / בית-שלמה אלפסי / זמני תפילה שבת    5/5/2007 20:18   
ערב שבת: בהתאם לזמן הדלקת נרות שחרית: 7:30 מנחה קטנה: 18:15 בהתאם לשקיעה ערבית מוצ"ש: בזמן צאת השבת

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה שבתGoogle