josh1991 / שקד נוסח אחיד / הודעות ציבוריות    6/9/2018 09:09   
תפילות ושיעורים
תפילת ערב שבת- 10 דקות אחרי הדלקת נרות
לאחר מכן שיחה קצרה.
שיעור בעין אי"ה-אמונה- 8:00
תפילת שחרית בשבת- 8:15
תפילת מנחה- 10 דקות לפני זמן הדלקת נרות
סעודה שלישית
ערבית בצאת השבת.

מוזמנים להצטרף!!

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא הודעות ציבוריותGoogle