/ יד לשבים / אודות הקהילה    16/1/2007 16:59   
רח' שוסיוב פינת יעקב מדהלה שערייםGoogle