josh1991 / שקד נוסח אחיד / אודות הקהילה    13/1/2007 18:19   
קהילת שקד נוסח אחיד
בית הכנסת 'נוסח אחיד' בשכונת שקד רחוב שוהם 2, בתוך 'אור לגיל'.

מוזמנים להצטרף אל קהילה נעימה, לא גדולה, תפילות באווירה נעימה, מקום לכולם.


Google