שיעורי תורה

שיעורים בחגים        
אהבת ישראל - חפץ חיים 26 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:00 - יאיר רוזנברג -שיעור לילדים ונוער
23:00 - גב' עפרה טל - שיעור לנשים - דוד המלךוהפלישתים, עם ישראל והפלשתינאים

23:00 - הרב זאב כהן - בית שני כהכנה לגלות הארוכה ע"פ הרב קוק
00:10 - הרב ד"ר חיים טלבי - גרים,תורה ועוגת גבינה
01:15 - הרב איתי וייס - מגילת רות
02:15 - ר' משה רוט - מהי חירות, בין חידוש למסורת
03:15 - הרב אברהם לוי - קביעת עיתים לתורה במשנתו של החיד"א

קריאת מגילת רות + שחרית
זמן טלית - 4:52
נץ החמה 5:37    
אהל בלהה - שד' הקיבוצים 18/14 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
רחוב רש"י פינת דולינסקי
23:00 - הרב יהודה יקותיאל ויזנר - "ועלית אל המקום אשר יבחר ה'" 
לעבוד אלוקים אחד, ע"י עמו בחירו המיוחד,במקום שיוחד ע"י ה' אחד
00:00 - הרב אמיר הרץ - לפום צערא אגרא - כגודל הצער כך גודל השכר
01:00 - ר' יוסי בן עוז - כיצד מתווכחין ? כלים ותובנות ליציאה מהמשבר הנוכחי
02:00 - הרב עזרא אושרי - "הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם"
03:00 - הרב דוד גיל - מה בין "זה כלל גדול בתורה" לבין "זו כל התורה כולה" ?
04:00 - ר' דוד פסטין - אלישע והשונמית - לראות את הנס
04:45 - מגילת רות + שחרית    
אהל חיים - בית שפירא הרצל - ללא נושא
00:00 - פתיחת בי"כ
 00:30 - הרב מאיר ברקוביץ
01:20 - הרב יוף שליט
02:10 - הרב יצחק ביסמוט
03:00 - הרב אריה אסוליו
03:50 - הרב דוד קליין

03:51 - עלות השחר
04:35 - קריאת מגילת רות
04:55 עטיפת טלית וברכות השחר
05:05 - שחרית (הודו)
05:25 - הא-ל בתעצומות
05:38 - נץ - תפילת העמידה    
אהל יצחק ע'ש רבין - לח'י 43 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:00 - אסתי יפה וחגית ברסטל -  הלכות כסילים
23:30 - 1:00 - ד"ר עמוס נבו בלובשטיין
מתלוצץ עם רש"י:
כך הפך הפזמונאי יורם טהרלב לבן דמותו של המגיד מדובנא
שירה: בנג'י שפיצר    
אהל שי - מלצר 9 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:10 -הרב אברהם לוי - קביעת עיתים לתורה במשנתו של החיד"א
00:10 - הרב ראובן פרינס - הרתעת האויב - כיצד ?
01:00 - הרב יהושע הכרמי - לימוד התורה כנתינה מסיני
02:00 - הרב מנשה ביננפלד - נס או טבע ?
03:00 - הרב לירן עוקשי - תורה ומגנא ומצלא - האם בחורי ישיבה צריכים להתגייס לצה"ל ?
04:00 - הרב שלומי אלדר - "אנוכי ה' אלקיך" - האם זאת מצווה ?    
אהל שרה בי'כ הגדול - בנימין - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22:30 - הרב עקיבא פוזן -גלגולה של מצוות קידוש ה'
23:15 - בנימין פריץ- מלכות ודמוקרטיה בימינו
00:45 - דרור לוין - מחשבות על יפיוף ושודד

הלימוד מוקדש לע"נ לוחם הימ"מ נעם דב רז הי"ד
עזרת נשים פתוחה    
בית אל - אושיות - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:30 - תיקון ליל שבועות
01:00 - הרב גולן מדמון - רב בי"כ
03:00 - הרב אלעד לסרי
04:15 - שחרית ותתפלל חנה    
בית היימפלד - קרית דוד - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:00 - הרב דוד קליין - הפטרת מחר חודש ומלכות בית דוד
00:00 - הרב יוסף שליט - עמך עמי חידושים בדיני גירות
00:55 - הרב עקיבא פוזן - האם יש מצווה לעלות לארץ בכל מחיר ?
01:50 - הרב דוד מטס - שווי הכסף - גזל פחות משווה פרוטה
02:45 -הרב שלומי לדר - אפילו ומרים לך על ימין שהוא שמאל -האם יכולה ליהיות טעות בהוראת חכמים ?
03:40 - הרב מאיר ברקוביץ - מצוות ראיה בלילה
04:40 - מגילת רות + שחרית
05:38 - נץ החמה    
בית זלצר - בעש'ט 22 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:15 - הרב יצחק כהן - רות
00:00 - הרב ישעיהו לינדנבאום - האם צריך לעמוד ולכבד מי שמקיים מצווה
00:45 - 01:00 - הפסקה
01:00 - ר' משה רוט - חרות על הלוחות
01:45 - הרב יעקב שכנר - דיני תורה מול דינה דמלכותא
02:30 - 02:45 - הפסקה
02:45 - הרב צבי שלום - הלקח הנלמד ממגילת רות
03:30 - הרב נחמן ארנרייך - התעוררות
04:25 - ברכות השחר + מגילה
05:00 - פסוקי דזמרה
05:35 - הנץ - תפילת העמידה    
בית חת'ם - שקולניק 1 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:00 - דף יומי 
23:00- תכנית לילדים 7+ - עברית ואנגלית - עזרת נשים

השיעורים באנגלית
הרב אשנברג - תכנית לימוד סמיכת חבר - בישול בשבת  
01:30 - חלק 1
02:30 - חלק 2
03:30 - ר' שלמה אגישטיין בעלות על נתונים וזכויות הפרטיות
05:04 - שחרית    
בר-אילן - בר-אילן 12 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:00 - הרב ד"ר חיים טלבי
00:00 - מר איתי וייס
00:45 - הרב יוסף מלכיאל    
מרכז אברהם - מנוחה ונחלה 66 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22:30 - הרב ראובן פרינס - ואם ראשונים בני אנשים - אנו כחמורים
23:15 - ר' נפתלי יערי - קדושת ירושלים בזמן הזה
לימוד עצמי    
פנינת אשר - נפתלי בן אפרים 1 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:00 - איתי וייס - מגילת רות
23:55 - הרב נחמן ארנרייך - מאחר וישראל חביבים לפני ה',למה מסרם ביד אויב?
00:30 - הרב עו"ד דוד גיל - ואהבת לרעך כמוך, מה זו אהבה? , מיהו רעך ? , איך לאהוב כמוני?
01:15 - מנחם אדלשטיין - מה המשותף לדוד המלך ונתניהו?

בית מדרש לנשים - היכל משה
23:00 - הרב אשר כהן - הכל כלול - כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם
00:00 - מנחם אדלשטיין - מגילת רות - יחסים חמים בין כלה וחמות    
פרסומא - - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
קהילת רחובות שלי - נועם בנות רחובות
22:45 - תיקון ליל שבועות
01:00 - תומר אמונו -לעשות רצונך אלהי חפצתי
02:00 - בהרה"ג צבי צרפתי - עיניינא דיומא
03:00 - יאיר שמש - כפיית הר כגיגית
04:00 - הרב תמיר סרוסי - אמונה - רעיונות או מעשים ?
05:00 - קורבנות
05:38 - נץ החמה    
פרסומא - - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
ישיבת ההסדר אורות יעקב ברחובות
23:00 - לימוד/קריאת התיקון
00:45 - טעימה ראשונה
1:00 - הרב גוננן -ברגות השחר וברכות התורה בחג השבועות
1:45 - חזרה ללימוד  המשך קריאת התיקון
2:00 - הרב לירן - בחורי ישיבה צריכים להתגייס ?
2:45 - טעימה שניה
3:00 - שיעורי בחירה הרב יוסי/הרב עמי 
5:00 - שחרית
נץ 5:54     
פרסומא - - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
 שיעור לנשים  בבית משפחת בן שלמה האגוז 16 קומה 3
23:00 - מרים סקלרץ - יחד שבטי ישראל - נא להביא תנ"ך    
פרסומא - - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
קהילת שיבת ציון - רחוב דב הוז 3 
23:30 - תיקון ליל שבועות
00:15 - הרב יהודה שאטו - בניין הזהות היהודית
01:00 - הרב צבי צרפתי - הגיור בדורנו
02:00 -  הרב ויקטור בוחניק - ובחוקותיהם לא תלכו
03:00 - חברותות בנושא זהות יהודית בדורנו
04:00 - הרב אלעד לסרי - אילו יהודי היה יודע
04:45 - הרב ליאור נגסה - סיכום הלימוד
05:00 - שחרית    
פרסומא - - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
ישיבת הדרום
22:30 - לימוד בחברותות
00:00 - ראש הישיבה - התוועדות כיתות ז-ח 
00:30 - כיבוד בחדר האוכל
01:00 - הרב יצחק מולה - ענייני שבועות
01:30 - "מתמידי המאירים"  (ז-ח) ילכו מחיל אל חיל
03:00 - הרב גולן מדמון - הר סיני - פרחים או עקרבים
03:45 - התוועדות עם ראש הישיבה והרמי"ם - דבש וחלב תחת לשונך
 כיבוד עשיר, גשמי ורוחני בחדר אוכל - חלבי
04:25 - עלות השחר - מגילת רות
04:53 - זמן טלית - שחרית
קידוש לאחר התפילה    
פרסומא - - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
לימוד לנשים בבית משפחת סמואלס מילר 8 דירה 3
22:30 - רעיונות קצרים לחג - הרבנית פרינס ועוד נשים
נשים המעוניינות להכין דבר תורה קצר ניתן ליצור קשר עם אודרי - 0509472736, חנה - 0546474028    
פרסומא - - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
שיעור לנשים ונערות - בית משפחת קופלביץ - פרטיזנים 21
23:00 - ר' משה רוט - עמך עמי    
צורבא (נוימן) - אברהמסון 1 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
שיעורים לנוער חוויות תנופה בניין צורבא
23:00 - הרב ליאור לביא - משתגעים אחריה
00:00 - הרב זאב כהן - חנוך לנער ע"פ דרכו - כיצד בדורנו?
01:00 - הרב רועי פיזם-  כאיש אחד בלב אחד
02:00.- האב אשר כהן - חבלי משיח בתלת מימד !    
קהילת יעקב - אברמסון 1 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
לילדים וונוער
בנות:
א-ג משפחת היישריק גוש עציון 14 בית אחור -י 22:30
ד-ו משפחת היין האגוז קומה 1 - 22:30

בנים:
א-ג משפחת פישמן האגוז 8 דירה 10 קומה 3 - 22:30
ד-ו משפחת אלזם מגיני הגליל 48 קומת כניסה דירה 3 - 22:45
(כניסה דרך השער הפתוח מימין)

   
קהילת יעקב - אברמסון 1 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:00 - הרב משה רוט - כיצד מצווה הולכת לאיבוד וכיצד הן חוזרות
התכלת בישרל
00:00 - הרב דב וייסברג - תורה חדשה מאיתי תצא
לימוד עצמי
04:00 - הרב רפי דה רוס - עליה להר הבית
04:55 - מגילת רות + שחרית

לנשים שיעור בבית משפחת בן שלמה האגוז 16 קומה 3
23:00 - מרים סקלרץ - יחד שבטי ישראל - נא להביא תנ"ך    
שמחת משה - ישיבת עמיחי מגיני הגליל 2 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22:30 - התכנסות
22:45 - הרב עו"ד דוד גיל - מה בין "זה כלל גדול בתורה" לבין "זה התורה כולה" ?
23:40 - הרב אליעזר ללום - חתונת עם ישראל ע"פ המהר"ל
00:30 - הרב אברהם לוי -קביעת עיתים לתורה במשנתו של החיד"א
01:25 - ד"ר רחמים אלימי - מפסח לשבועות: הפרט היוצא מן הכלל
02:30 - הרב מאיר ברקוביץ - לאמר - על הן הן ועל לאו לאו
03:20 - לימוד עצמי וקריאי מועד
04:50 - קריאת מגילת רות
05:10 - שחרית עם הנץ

השיעורים פתוחים לנשים וגברים    
שקד נוסח אחיד - שהם 2 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22:30 - 23:15 - הרב ישעיהו לינדבאום
23:25 -  24:10 - הרב יהושע אודרברג

השיעורים בקומה אמצעית של בי"כ אור לגיל    
שקד שמחת יחיאל - מרגולין 18 - תיקון ליל שבועות תשפ"ג
22:30 - קריאי מועד - תיקון ליל שבועות
23:00 - הרב יעקב רובינזון
00:00 - ר' אלי קרשטיין
01:00 - הרב עמי דנינו
02:00 - הרב אברהם לוי
03:00 - ר' נתנאל בננו
03:45 - סיום קריאי מועד - תרי"ג מצוות
04:14 - מגילת רות
04:45 שחרית

כל שיעור 3/4 שעה