שיעורי תורה

שיעורים מיוחדים        
שקד נוסח אחיד - שהם 2 - שיעורים
ערב שבת- שיחה קצרה בין מנחה לערבית
לפני שחרית בשעה 8:00-8:15- שיעור באמונה
בסעודה שלישית- שיחה