דף פרשת השבוע

ארכיון וחיפוש לפי פרשהרשימת תפוצה לעלוני פרשת שבוע בדוא"ל:

קבלת עלוני פ"ש , חידות ותשובות לפ"ש + נקודה טובה לפ"ש ועוד ...

עדכונים אחת לשבוע בד"כ בימי חמישי בבוקר

דוא"ל:

או הרשמה ע"י שליחת דוא"ל ל: tora_marom+subscribe@googlegroups.com

הסרה ע"י שליחת דוא"ל ל: tora_marom+unsubscribe@googlegroups.com

הוראות להמשך רישום / אישור רישום יתקבלו תוך מספר דקות בדוא"ל שלך