תורה ממרום

מדור תורה ממרום - חידות ופתרונות לפ"ש - נכתב ע"י ר' עזרא מרום - כל הזכויות שמורות

להרשמה לרשימת תפוצה לחץ/י כאן

    דף 1 מתוך 3   >>

פרשת אחרי מות קדושים - אונאה פרשת וישלח - המספר 400 פרשת בשלח - חידות
פרשת בראשית - אדם עפר מהאדמה פרשת וישלח - חידות פרשת יתרו - שאילת שלום
פרשת בראשית - הקנאה פרשת וישב - התואר איש פרשת יתרו - תורה מסיני
פרשת בראשית - חידות פרשת וישב - חידות פרשת יתרו - חידות
פרשת נח - נח צדיק בפרווה פרשת מקץ - ישראל פרשת משפטים - לקט מדרשי חז"ל
פרשת נח - העורב בתיבה פרשת מקץ והקשר לחנוכה פרשת משפטים - היחס לכלב
פרשת נח - חידות פרשת מקץ - חידות פרשת משפטים - חידות
פרשת לך לך - כריתת ברית פרשת ויגש - מדיה כנגד מידה פרשת תרומה - מדרשי חז"ל
פרשת לך לך - מעשה אבות סימן לבנים פרשת ויגש - מיהו יהודי פרשת תרומה - חשיבות הארון
פרשת לך לך - חידות פרשת ויגש - חידות פרשת תרומה - חידות
פרשת וירא - מצוות ליווי אורחים פרשת ויחי - יששכר חמור גרם פרשת תצוה - שמן זית
פרשת וירא - אל תהיה צדיק ע"ח אחרים פרשת ויחי - חזק חזק פרשת תצוה - חידות
פרשת וירא - חידות פרשת ויחי - אפרים ומנשה פרשת כי תשא -מעשה העגל בראי המדרש
פרשת חיי שרה - ניצול הזמן פרשת ויחי - חידות פרשת כי-תשא - מחצית השקל
פרשת חיי שרה - אליעזר העבד והמושל פרשת שמות - לכל איש יש שם פרשת כי-תשא - חידות
פרשת חיי שרה - חידות פרשת שמות - מאוצר מדרשי חז"ל פרשת ויקהל פקודי המשכן
פרשת תולדות ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו פרשת שמות - שמות השבטים והגואלים פרשת ויקהל-פקודי - חידות
פרשת תולדות - כוחה של תפילה פרשת שמות - חידות פרשת פקודי - תרומות למשכן
פרשת תולדות -חידות פרשת וארא - הנחש והתנין פרשת פקודי - פנינים
פרשת ויצא - לחם לאכול ובגד ללבוש פרשת וארא - חידות פרשת ויקרא - מטרת הקורבנות
פרשת ויצא - עפר ,חול וכוכבים פרשת בא - פדיון פטר חמור פרשת ויקרא -חידות
פרשת ויצא - חידות פרשת בא - והגדת לבנך פרשת צו - קרבן עני ועשיר
פרשת וישלח - רחל בראי המדרש פרשת בא - חידות
פרשת וישלח - בכל מכל כל פרשת בשלח - רפואה מונעת

    דף 1 מתוך 3   >>


  
שאלות - תורה ממרום לפרשת ויצא        
1. "והנה סולם מוצב ארצה ". מה רמוז במילה " סולם " ? ( עיין בעל הטורים )
2. הסיסמה של תנועת חב"ד שמקורה בפרשתינו?
3. איזו עיר נקראה בשם : לוז ?
4. שניים בתורה עזרו לנשים להשקות את הצאן מהבאר. מי הם?
5. אחת מנשותיו של יעקב ילדה בנים שהיו "כתר" של: תורה ,מלכות וכהונה. א. מי האישה ? ב. מי הבנים ומה הכתר של כל אחד מהם ?
6. .מי אמר למי: " התחת אלוקים אנוכי?"
7. יצחק מברך את יעקב: "וישתחוו לך בני אמך".א. מי אמר למי "וישתחוו לך בני אביך? ב.מהי סיבת השוני בין 2 המקרים?
8. ליעקב הובטח " והיה זרעך כעפר הארץ ". מדוע הדימוי לעפר ?
9. לבן רץ לקראת יעקב-"ויחבק לו וינשק לו". מדוע עשה פעולות אילו?
10. כמה ילדים נולדו ללאה?
11. מדוע היו עיני לאה רכות? (רש"י)
12. על הפס':(בפרשת עקב) "ארץ אשר אבניה ברזל" אמרו חז"ל: "אל תקרי אבניה אלא בניה ברזל"-מה רמוז בכך?
13. לפי הגמרא ברכות כו.-"תפילות אבות תקנום". כיצד נרמז הדבר בשמותיהם?
14. מדוע גנבה רחל את התרפים ?
15. באילו שמות קראו יעקב ולבן למצבה שהקימו?
16. ויצא יעקב מבאר שבע". ציין 2 סיבות ליציאתו של יעקב.
17. בפרשתנו נמשלו ישראל לעפר ולכוכבים. מה משמעות הדבר?
18. "ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה". על מי עוד בתורה נאמר "יפת מראה"?
19. מה משמעות הביטוי " ברחל בתך הקטנה" ?
20. אל 2 גויים נגלה ד' בחלום הלילה. מי הם ?
21. מה שמות בניה של א. בלהה ב. זילפה ?
22. "ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה" . מי עוד בתנ"ך עשה משתה חתונה ומה ההבדל ביניהם?
23. . לבן אמר ליעקב:" הבנים בני" מי אמר למי בתורה " בני הם"?

הדפסת שאלות   הדפסת תשובות   הדפסת שאלות ותשובות


מסמכי וורד - לקט תורה ממרום