אור לגיל - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
 דף יומי - כל יום בשעה 19.45 מפי הרב פולק בבית המדרש "זכרון משה"    

שיעורים קבועים        
כל מוצאי שבת נערך לימוד קהילתי בשעה 19.30 בלימוד סוגיה מהגמרא (בבא קמא) המניח. הלימוד הוא עם טובי האברכים בעיר תחת חסותו של הרב אשכנזי. הלימוד בבית המדרש זכרון משה בבית הכנסת אור לגיל    

שיעורים בשבת        
13:45 - חידון לפ"ש לילדים , מפי מנחם שיינטופ (הפרדה בנים ובנות)    

שיעורים לנשים