אור לגיל - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
מנין ראשון נץ החמה (זכרון משה)
מנין שני - 06:00    

זמני תפילה מנחה        

זמני תפילה ערבית        
אחר שיעור הדף היומי 21:45    

זמני תפילה שבת