שקד נוסח אחיד - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        
שיעורים
ערב שבת- שיחה קצרה בין מנחה לערבית
לפני שחרית בשעה 8:00-8:15- שיעור באמונה
בסעודה שלישית- שיחה    

דף היומי        

שיעורים קבועים        

שיעורים בשבת        
סעודה שלישית-שיחה
בזמן סעודה שלישית (מפורסם בלו"ז ביהכנ"ס)
שיחה על פרשת השבוע 
בדרש אמונה ומוסר.

מוזמנים להשתתף בסעודה ובשיחה (כחצי שעה)

   
לימוד באמונה לפני שחרית
בימי שבת בשעה 8:00 לומדים יחד
את הספר עין אי"ה (ברכות א)
סוגיות בענייני אמונה- הרב קוק על מסכת ברכות


מוזמנים להצטרף אל השיעור.
השיעור קיים כבר כארבע שנים.    
לימוד משותף- הלכות מעשיות מהמקורות
רוצה להתמצא בהלכות שבת?מוזמן להצטרף. אנחנו ממשיכים. יום שבת 45 דקות לפני מנחה.
לימוד הלכות מעשיות מהמקורות- צורבא מרבנן.
יוגש כיבוד. לכל אחד חוברת.
נשמח לראותכם.
לפרטים: הרב יהושע אודרברג- 0506958664    

שיעורים לנשים        

שיעורים בחגים