בר-אילן - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        

שיעורים קבועים        

שיעורים בשבת        
שיעור פרשת שבוע
ליל שבת - שיעור בפרשת שבוע לאחר קבלת שבת מפי חברי הקהילה. בשעון חורף בלבד.
שבת בבקר שיעור בתנ"ך בשעה 7:30 - לפני שחרית- מפי יעקב לייטנר. 
שיעור תורה מפי רבנים/חברי הקהילה לאחר תפילת מוסף
כשעה לפני זמן כניסת השבת שיעור בגמרא מפי הרב דוד דהן.
כ3/4 שעה לפני זמן כניסת השבת שיעור במשנה לע"נ חיים היימן ז"ל מפי אסף רז. 
סעודה שלישית בין תפילת מנחה לערבית שיעור מפי אסף רז על פרשת השבוע.    

שיעורים לנשים        

שיעורים בחגים