חטיבה דתית - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
דף יומי
דף יומי - שעה לפני מנחה.    

שיעורים קבועים        
שיעורים קבועים
שיעורי תורה בחול: דף יומי - שעה לפני מנחה.
בין מנחה לערבית - משניות.
יום ב' שיעור במסכת שבועות אחרי ערבית.
יום ג' שיעור לנשים עם הרב בר אילן ב 20:30
   

שיעורים בשבת        
שיעורי תורה בשבת
שיעורי תורה בשבת: שיעור בגמרא מיד אחרי תפילת שחרית.
דף יומי עם הרב בר אילן 50 דקות לפני מנחה.
פרשת שבוע עם הרב רובינשטיין 30 דקות לפני מנחה.
סעודה שלישית ושיעור של הרב בר אילן בין מנחה לערבית.    

שיעורים לנשים        
שיעור לנשים
יום ג' שיעור לנשים עם הרב בר אילן ב 20:30.    

שיעורים בחגים