פא'י - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית ימי חול - קיץ תשפ"ב
5:30 - מותנה בזמן ציצית - היכל בית כנסת
5:30 - אהל משה
6:00 - משכן יוסף
6:20 - בית יהודה
6:35 -  אהל משה
6:45 - היכל בי"כ
7:00 - משכן יוסף
7:15 - בית יהודה
7:30 - אהל משה
7:45 - היכל בי"כ
8:00 - משכן יוסף
8:15 - בית יהודה
8:30 - אהל משה (א-ה)
8:45 - היכל בי"כ
9:00 - משכן יוסף
9:15 - בית יהודה (א-ה) , אהל משה (ו)  
9:30 - אהל משה (א-ה), היכל בי"כ (ו + ע"ח)    

זמני תפילה מנחה        
מנחה ימי חול - קיץ תשע"ט
ימים א-ה
13:15 אהל משה 
13:30 - בית יהודה (למטה) 
13:45 - אהל משה
14:00 - בית יהודה
 אח"כ עד 50 דקות לפני השקיעה כל 20 דקות עגולות

בזמן - בבית כנסת

יום ו
13:20, 14:00 בית כנסת

משכן יוסף - בזמן הדלקת נרות
אהל משה - 10 דקות אחרי הדלקת נרות    

זמני תפילה ערבית        
ערבית ימי חול
היכל בי"כ - בזמן ערבית  
גמר שיעור דף היומי
כל רבע שעה עד 22:00    

זמני תפילה שבת        
תפילות שחרית שבת
7:00 - אולם שמחות
8:30 - היכל בי"כ