שמחת משה - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית ימי חול - קיץ תשפ"ב
6:20 - א,ב,ג,ד  6:15 (ה,ו)
8:15 - יום ו    

זמני תפילה מנחה        

זמני תפילה ערבית        

זמני תפילה שבת