עטרת גבריאל - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
סליחות נוסח ירושלמי
6:30 - סליחות נוסח ירושלמי
7:30 - שחרית    

זמני תפילה מנחה        
ללא נושא
מנחה גדולה 13:00 קומה 3 (יום ו 14:00)
17:15 מנחה קומת קרקע    

זמני תפילה ערבית        
ללא נושא
תפילת ערבית 20:00    

זמני תפילה שבת