שחר היובל - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
ללא נושא
שעה 5:15    

זמני תפילה מנחה        
ללא נושא
כ 20 דקות לפני השקיעה    

זמני תפילה ערבית        
ללא נושא
כ 20 דקות אחרי השקיעה    

זמני תפילה שבת        
ללא נושא
ערב שבת מנחה - 10 דקות לאחר כניסת השבת
שחרית - 7:30
מנחה 13:00 (קיץ 13:30)
ערבית מוצ"ש - 5 דקות לפני צאת השבת