בר-אילן - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית קיץ תשפ"ב
מנין ראשון - 5:50, ראש חודש 5:45 
מנין שני - 7:00    

זמני תפילה מנחה        
ללא נושא
כרבע שעה לפני השקיעה זמנים מפורטים באתר:
בית כנסת בר-אילן    

זמני תפילה ערבית        
ללא נושא
כחצי שעה אחרי השקיעה זמנים מפורטים באתר:
בית כנסת בר-אילן    

זמני תפילה שבת        
ללא נושא
ערב שבת - 10 דקות לאחר זמן הדלקת נרות שחרית - 8:00 מנחה גדולה - 12:45 חורף , 13:20 קיץ מנחה קטנה - זמן הדלקת נרות ערבית מוצ"ש - 5 דקות לפני צאת השבת