חטיבה דתית - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
תפילה שחרית
תפילות בחול: שחרית בימים   א' ב' ד'  ו' - 6:00. שחרית בימים ב' ה' - 5:50.

   

זמני תפילה מנחה        
מנחה
מנחה - 10 דקות לפני שקיעה.    

זמני תפילה ערבית        
ערבית
ערבית - בצאת הכוכבים.    

זמני תפילה שבת        
תפילה בשבת
תפילות בשבת: מנחה ע.שבת - 10 דקות לאחר כניסת שבת.
שחרית בשבת 8:00.
מנחה בשבת 10 דקות לפני זמן הדלקת נרות.
מוצש: צאת השבת