קרעטשניף - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית
 6:00 עד 8:00 כל חצי שעה
8:20 , 8:40. ,9:00    

זמני תפילה מנחה        
מנחה
12:40 
13:15 
13:35
14:20
5 דקות לפני הדלקת נרות ת"א
10 דקות לפני השקיעה    

זמני תפילה ערבית        
ערבית
25 דקות אחרי השקיעה
החל מ 20:00 עד 00:20 כל 20 דקות בבית המדרש    

זמני תפילה שבת        
ללא נושא
ערב שבת: בזמן ירושלים.
שחרית: 09.00
מנחה: בזמן כניסת השבת
ערבית בקיץ: בזמן רבינו תם.