בי'כ הריף - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
נץ החמה    

זמני תפילה מנחה        
20 דקות לפני השקיעה    

זמני תפילה ערבית        
20 דקות לאחר השקיעה    

זמני תפילה שבת        
ערב שבת - חצי שעה לפני השקיעה
שחרית שבת בבקר - 7:30
מנחה גדולה 13:00
מנחה קטנה - שעה ורבע לפני השקיעה
ערבית מוצ"ש - 40 דקות אחרי השקיעה