בית זלצר - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
דף יומי

בימי-חול, אחרי תפילת ערבית (שעון קיץ)  יום שישי - 14:00 , שבת - שעה לפני מנחה

   

שיעורים קבועים        
בית מדרש בית זלצר
יום שני, ומשעה 9:00 עד שעה 13:00
ום חמישי משעה 9:00 עד שעה 12:00
יום ששי משעה 08:30 עד 10:00
לפרטים לחץ/י כאן    
שיעורים בימי חול - בית זלצר
ימים א-ה
הלכה יומית - הרב יצחק כהן - אחרי שחרית מנין שני
הלכה ופ"ש - בין מנחה לערבית
20:00- דף יומי
יום א' - 20:30 מדרשים - הרב יצחק כהן
יום ו' - 8:30 - מסכת בבא מציעא - הרב נתנאל ברקוביץ
יום ו' - 9:20 - צורבא מרבנן - הלכה - הרב נתנאל ברקוביץ
יום ו' - 14:00 - דף היומי
י    

שיעורים בשבת        
שיעורים בשבת

07:15 - שיעור בגמרא  ופ"ש- הרב יעקב שכנר
12:45 - אבות ובנים (13:45 מנחה גדולה)
14:00 - לימוד בחברותות - נוער ותלמידי ישיבות
דף יומי - שעה לפני מנחה
מסכת בבא מציעא - הרב אפריים וויס - שעה לפני מנחה
הלכות ופ"ש - הרב יעקב שכנר - שעה לפני מנחה
פ"ש ואמונה - ר' זמיר שי - בין מנחה לערבית - לנשים
פ"ש ואגדה -בסעודה שלישית - מרצה אורח

   

שיעורים לנשים        
שיעור נשים - ליל שבועות
מוזמנות להשתתף בשיעור לנשים בליל שבועות
לפרטים לחץ/י כאן    

שיעורים בחגים        
תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:15 - הרב יצחק כהן - רות
00:00 - הרב ישעיהו לינדנבאום - האם צריך לעמוד ולכבד מי שמקיים מצווה
00:45 - 01:00 - הפסקה
01:00 - ר' משה רוט - חרות על הלוחות
01:45 - הרב יעקב שכנר - דיני תורה מול דינה דמלכותא
02:30 - 02:45 - הפסקה
02:45 - הרב צבי שלום - הלקח הנלמד ממגילת רות
03:30 - הרב נחמן ארנרייך - התעוררות
04:25 - ברכות השחר + מגילה
05:00 - פסוקי דזמרה
05:35 - הנץ - תפילת העמידה