בית שלמה אלפסי - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
6:00    

זמני תפילה מנחה        
19:00(בהתאם לשקיעה)    

זמני תפילה ערבית        
20:00 (בהתאם לשקיעה)    

זמני תפילה שבת        
ערב שבת: בהתאם לזמן הדלקת נרות
שחרית: 7:30
מנחה קטנה: 18:15 בהתאם לשקיעה
ערבית מוצ"ש: בזמן צאת השבת