אהבת ישראל - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
ללא נושא
5:40 - ימי חול הרב יהודה דהן מאורות הדף היומי
6:30 - א-ו הרב מרדכי פרידמן     

שיעורים קבועים        

שיעורים בשבת        
שיעורים בשבת
7:15 - הרב ד"ר חיים טלבי - צורבא מרבנן
13:00 גב' רוסיקו חוטובלי- אמירת תהילים

מדרשת השבת בקיץ לפני מנחה אתר בית כנסת    

שיעורים לנשים        

שיעורים בחגים        
תיקון ליל שבועות תשפ"ג
23:00 - יאיר רוזנברג -שיעור לילדים ונוער
23:00 - גב' עפרה טל - שיעור לנשים - דוד המלךוהפלישתים, עם ישראל והפלשתינאים

23:00 - הרב זאב כהן - בית שני כהכנה לגלות הארוכה ע"פ הרב קוק
00:10 - הרב ד"ר חיים טלבי - גרים,תורה ועוגת גבינה
01:15 - הרב איתי וייס - מגילת רות
02:15 - ר' משה רוט - מהי חירות, בין חידוש למסורת
03:15 - הרב אברהם לוי - קביעת עיתים לתורה במשנתו של החיד"א

קריאת מגילת רות + שחרית
זמן טלית - 4:52
נץ החמה 5:37