אהבת ישראל - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
ללא נושא
5:40 - ימי חול הרב יהודה דהן מאורות הדף היומי
6:30 - א-ו הרב מרדכי פרידמן     

שיעורים קבועים        

שיעורים בשבת        
שיעורים בשבת
7:15 - הרב ד"ר חיים טלבי - צורבא מרבנן
13:00 גב' רוסיקו חוטובלי- אמירת תהילים

מדרשת השבת בקיץ לפני מנחה אתר בית כנסת    

שיעורים לנשים        

שיעורים בחגים