אהבת ישראל - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית ימי חול קיץ תשפ"ב
6:00-  ר"ח 5:45
7:00     

זמני תפילה מנחה        

זמני תפילה ערבית        
ללא נושא
20.30    

זמני תפילה שבת        
זמני תפילה בשבת
ערב שבת - 10 דקות לאחר הדלקת הנרות.
שחרית - 8.00
תפילת ילדים בשבתות 9:30
מנחה גדולה -13.00 (13:30 שעון קיץ)
מנחה קטנה -שעה ו10 דקות לפני צאת השבת
ערבית - עם צאת השבת לפרטים באתר בית-כנסת    

זמני תפילה חג