זמני תפילה

זמני תפילה חג        
אהבת ישראל - חפץ חיים 26 - פורים
שני
17:15 - מנחה
18:05- ערבית 
18:15 - קריאת מגילה
19:30 - קריאה נוספת לנשים
שלישי
06:00 + 7:30- שחרית + מגילה ( 7:55 משוער)
9:30 - קריאת מגילה לנשים
13:00 - מנחה    
אהל בלהה - שד' הקיבוצים 18/14 - פורים
שני
18:30 - קריאת מגילה
שלישי
6:30 - שחרית + מגילה

   
אהל דבורה - ההגנה 64 - פורים
שני
17:05 - מנחה
18:10 - ערבית 
18:20 - קריאת מגילה
שלישי
7:00 - שחרית + מגילה
13:30 ,17:30 - מנחה    
אהל יצחק ע'ש רבין - לח'י 43 - פורים
שני
18:00 - ערבית + מגילה
שלישי
7:30 - שחרית + מגילה    
אהל ישראל - מגיני הגליל 47 - פורים
שני
17:00 - מנחה
18:00 - ערבית+ מגילה
19:30 - קריאה לנשים
שלישי
5:35 - שחרית + מגילה(משוער 06:05)
8:00 - שחרית + מגילה (משוער 8:30)
9:20 - שחרית + מגילה (משוער 9:50)
12:30 17:20 - מנחה    
אהל שי - מלצר 9 - פורים
שני
17:15 - מנחה
18:10 - ערבית + מגילה
20:00 - קריאת מגילה לנשים
שלישי
5:45 + 7:00 - שחרית ומגילה
9:15 - קריאת מגילה לנשים
12:30 + 17:30 - מנחה    
אורח חיים - מבצע ליטני - פורים
שני
18:00 - ערבית +קריאת מגילה
שלישי
7:30 - שחרית + מגילה    
בית אל - אושיות - פורים
שני
18:00 - ערבית + מגילה
20:30 - קריאה לנשים
שלישי
6:30 - שחרית + מגילה
8:30 - קריאה לנשים    
בית היימפלד - קרית דוד - פורים
שני
13:00 17:30 מנחה
18:10 - ערבית + מגילה
19:40 - קריאה לנשים
שלישי
7:00 - שחרית + מגילה(7:30 משוער)
9:00 - קריאת מגילה לנשים
13:30 17:30 - מנחה    
בית זלצר - בעש'ט 22 - פורים
שני
17:00 - מנחה
18:03- ערבית + מגילה
20:30 - קריאה נוספת לנשים
שלישי
7:00 - שחרית + מגילה
9:00 - קריאה נוספת לנשים
13:00- מנחה גדולה    
בית חבד - קניון קומה תחתונה - פורים
שני
מ 19:00 עד 23:00 כל שעה עגולה
שלישי
מ 9:00 עד 17:00 כל שעה עגולה    
בר-אילן - בר-אילן 12 - פורים
שני
17:20 - מנחה
18:03 - ערבית + מגילה
שלישי
5:30 7:00 8:30 - שחרית + מגילה
8:45 - קריאה לנשים
13:00-מנחה
17:33 -  מנחה    
ברמן-תפארת משה - הגר'א - פורים - חוויות שוויץ
חוויות שוויץ סירני 52 פינת מילר - בי"כ ברמן ופסיפס 
יום שני
19:45 - קריאת מגילה של נשים לנשים    
גני הדר מקלט - מאור יוסף - פורים
יום שני
18:03 - ערבית וקריאת מגילה
20:00 - קריאת מגילה נוספת
יום שלישי
8:30 - שחרית + מגילה (8:50 משוער)
13:20 - מנחה
עזרת נשים פתוחה    
דוד בן ישי - דוד בן ישי צבי הורביץ 5 - פורים
שני
18:20 - קריאת מגילה
20:15 - קריאה לנשים
שלישי
6:30 - לאחר התפילה
8:30 - קריאה לנשים    
הקהילה הצעירה - רח' אברהמסון 1 מתנס תנופה - פורים
שני - בי"ס למדעים באודיטוריום בשיתוף צהר ויחד דרך ירושלים 32
18:00 - ערבית 
18:15 קריאת מגילה מרכזית
19:15 - קריאת מגילה שקטה

שלישי - בית כנסת
7:30 - שחרית + מגילה
9:00 - קריאת מגילה לנשים ע"י נשים    
זגרוף - בכיכר הכניסה לאושיות - פורים
שני
18:00 - ערבית + מגילה
20:15 - קריאה לנשים
שלישי
7:15 - שחרית + מגילה
9:30 - קריאה לנשים    
מגן אברהם - אברבנל 14 - פורים
שני
20:30 - קריאה לנשים
שלישי
9:00 - קריאה לנשים    
מרכז אברהם - מנוחה ונחלה 66 - פורים
שני
18:00 - ערבית + מגילה
שלישי
7:00 - שחרית + מגילה
11:30 - קריאת מגילה לנשים
12:30 - מנחה גדולה    
פא'י - עזרא 35 - פורים
שני - 
18:10 - ערבית + מגילה ( היכל בי"כ + בית יהודה למטה גם לנשים)
19:15 - ערבית + מגילה (היכל בי"כ גם לנשים)
18:15 - ערבית משכן יוסף (גם לנשים)
20:30 - קריאה נוספת  בית יהודה למטה (גם לנשים)
שלישי שחרית + מגילה
5:30 - היכל בי"כ (כולל עזרת נשים)
5:40 - בית יהודה למטה (כולל עזרת נשים)
6:10 - משכן יוסף (כולל עזרת נשים)
6:30 - אהל משה ( אין עזרת נשים)
6:45 - מניין מרכזי היכל בי"כ (כולל עזרת נשים)
7:10 - בית יהודה למטה (כולל עזרת נשים)
7:40 - משכן יוסף (כולל עזרת נשים)
8:00 - אהל משה ( אין עזרת נשים)
8:20 - היכל בי"כ (כולל עזרת נשים)
8:45 - בית יהודה למטה (כולל עזרת נשים)
9:15 - משכן יוסף (כולל עזרת נשים)
9:30 - אהל משה ( אין עזרת נשים)
11:00 - קריאה אחרונה ללא תפילה בבית יהודה 

12:25 - מנחה בהיכל בי"כ
12:30 - בית יהודה למטה
12:35 - אהל משה
עד 17:00 לפי הציבור
17:05 , 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30

   
פנינת אשר - נפתלי בן אפרים 1 - פורים
שני
17:15 - מנחה
18:03 - ערבית 
18:15 - קריאת מגילה
שלישי
7:00 - שחרית ומגילה
9:30 - קריאת מגילה לנשים - משפחת פרנס נילי 8 - נא לדייק
13:30 - מנחה גדולה
17:25 - מנחה    
פרסומא - - פורים
נוסח יהדות תימן - צעירי תימן רחוב דודניקוב מול חברת חשמל
שני
18:20 - קריאת מגילה
שלישי 
7:20 - קריאת מגילה    
צורבא (נוימן) - אברהמסון 1 - פורים
שני
18:00 - ערבית + מגילה
שלישי
9:00 - שחרית
9:25 - קריאת מגילה    
קהילת יעקב - אברמסון 1 - פורים
שני
17:15 - מנחה
18:05 - ערבית + מגילה
19:30 - מגילה לנשים משפחת צפתי אגוז 14
שלישי
6:30 + 8:00
9:30 - קריאת מגילה לנשים
12:30 מנחה גדולה    
שמחת משה - ישיבת עמיחי מגיני הגליל 2 - פורים
שני
17:30 - מנחה
18:03 - ערבית + מגילה
19:30 - קריאת מגילה לנשים
שלישי
8:30 - שחרית + מגילה
10:30 - מגילה לנשים    
שקד שמחת יחיאל - מרגולין 18 - פורים - שקד שמחת יחיאל
 שקד שמחת יחיאל
שני
17:15 - מנחה
18:00 - ערבית + מגילה
שלישי
7:00 - שחרית
9:00 - קריאה לנשים