זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
אהבת ישראל - חפץ חיים 26 - ללא נושא
שחרית 6:00
שחרית ימים ב,ה 5:55
שחרית ר"ח 5:45

מניין שני -  שישי בלבד -7.15 (מוסף/קריאת התורה  7.00)

פרטים באתר בית-כנסת    
אהל דבורה - ההגנה 64 - ללא נושא
בשעה 6:30
בר"ח בשעה 6:15    
אהל יצחק ע'ש רבין - לח'י 43 - יום שישי שחרית
בכל יום שישי תפילת שחרית בשעה 06:30    
אהל ישראל - מגיני הגליל 47 - זמני שחרית ימי חול - 2 מיניינים
מנין שחרית ראשון - נץ החמה
מנין שחרית  שני - 8:00    
אהל שי - מלצר 9 - תפילת שחרית
ימי א', ג', ד', ו': 06:10
ימי ב', ה': 06:00
ימי ראש חודש וימי צום: 05:50    
אור לגיל - שהם 2 - אור לגיל - זמני תפילות
מנין ראשון נץ החמה (זכרון משה)
מנין שני - 06:00    
בית אליעזר - רח' מילר 8 - ללא נושא
בימים א', ג', ד', ו', בשעה 6:00
בימים ב', ה' וראש חודש בשעה 5:45    
בית היימפלד - קרית דוד - זמני תפילת שחרית
מנין ראשון א-ה 6:00 מנין שני א-ה 6:45 (בימי קריאת התורה 6:30) יום שישי מנין אחד 7:00    
בית זלצר - בעש'ט 22 - שחרית יום חול
שחרית מנין ראשון: בימים ב',ה', בשעה 5:50
שחרית מנין ראשון: א,ג,ד,ו בשעה 6:00
שחרית מנין ראשון:  ראש חודש בשעה 5:45
מנין שני: 6:45    
בית-שלמה אלפסי - התחיה 1 - שחרית
6:00    
בר-אילן - בר-אילן 12 - שחרית
מנין ראשון - 5:50, ראש חודש 5:45 
מנין שני - 7:00    
דוד בן ישי - דוד בן ישי צבי הורביץ 5 - שחרית ימי חול
ימים א-ו כל יום בנץ    
היכל יהודה - רח' יהושע לוסטיג 8 - זמני שחרית
שחרית בימי חול א-ה 06.15 (הודו)
שחרית בימי ששי 07.00
שחרית בימי חול מועד 07.15
   
הרי'ף - גוש עציון 17 - ללא נושא
נץ החמה    
חזון יחזקאל - רח' גולדברג 6 - שחרית חזון יחזקאל
שחרית ימים א ג ד ו  5:30 , בימי ב ו  ה   5:25  
שחרית מנין ותיקין בהתאם לנץ
שחרית מניו ג" ימים  א-ו   6:45    
חטיבה דתית - שד' בן-ציון - תפילה שחרית
תפילות בחול: שחרית בימים   א' ב' ד'  ו' - 6:00. שחרית בימים ב' ה' - 5:50.

   
מרכז אברהם - מנוחה ונחלה 66 - ללא נושא
בס"ד זמני תפילת שחרית בימים: א,ג,ד,ו 06:50
בימי ב' ה' 06:40 מניין שני של שחרית
מניין שני של שחרית בימי החופשות בבתי הספר גם בשעה 08:00    
עטרת גבריאל - זכריה מדאר 30 - סליחות נוסח ירושלמי
6:30 - סליחות נוסח ירושלמי
7:30 - שחרית    
עטרת צבי - רח' גולגברג 2 - שחרית יום חול
שחרית 6:00    
פא'י - עזרא 35 - שחרית ימי חול - קיץ תשע"ט
5:30 - מותנה בזמן ציצית - היכל בית כנסת
5:30 - אהל משה
6:05
6:20
6:30 - 9:45 כל רבע שעה

9:30 , 9:45 - ימים א-ה תלוי במספר אנשים 
 
4 מקומות תפילה במתחם בית כנסת    
פנינת אשר - נפתלי בן אפרים 1 - שחרית
שחרית 6:00 ( שני וחמישי 5:50 , ר"ח 5:40)    
קהילת יעקב - אברמסון 1 - שחרית ימי חול-מניין חדש בבקר
מניין שחרית בשעה 6:30 ראש חודש 06:15 ימי שישי 
8:00

מנין שחרית לנוער יתקיים בחופש  בעז"ה בכל יום א-ה בשעה 08:30.
נא לדייק,
   
קרעטשניף - ההגנה - שחרית
 6:00 עד 8:00 כל חצי שעה
8:20 , 8:40. ,9:00    
שחר היובל - משה פורר 1 - ללא נושא
שעה 5:15    
שמחת משה - ישיבת עמיחי מגיני הגליל 2 - שחרית
שחרית: 6:15
ימים ב, ה: 6:10
ר"ח וצומות: 6:00    
שקד נוסח אחיד - שהם 2 - זמני תפילה
בשבת קודש
ערב שבת קודש -מנחה 10 דק' לאחר הדלקת נרות
שחרית  08:15
מנחה 10 דק' לפני הדלקת נרות
ערבית מוצ"שק בצאת השבת    
שקד שמחת יחיאל - מרגולין 18 - תפילת שחירת -חול
תפילת שחרית בימי חול - 06:00
שיעור קבוע לפני התפילה 05:15 במסכת
שבת, ע"י ר' אלי קירשטיין.