/ מרכז אברהם / זמני תפילה חג    6/3/2020 07:08   
פורים
שני
18:00 - ערבית + מגילה
שלישי
7:00 - שחרית + מגילה
11:30 - קריאת מגילה לנשים
12:30 - מנחה גדולה

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle