זמיר / פרסומא / הודעות ציבוריות    6/8/2019 15:01   
סידרת שיעורי אמונה ותפילה

בס"ד 

 יסודות האמונה והתפילה

לימוד מאתגר

בהמלצת רב העיר הרב שמחה הכהן קוק שליט"א

בליווי דפי מקורות חז"ל

בית כנסת " חזון המדע רחובות" כהנמן 11

בימי רביעי בין מנחה לערבית וכחצי שעה אחרי ערבית

נושאי הלימוד – חלק א'

שער א – תכלית הבריאה וחובת האדם

פרק א- "עולם חסד יבנה" - הבריאה כחסד לנשמה כדי שתמחק                                         את  הבושה

פרק ב-חובת האדם- דבקות בבורא - מחיקת הבושה

פרק ג-בבורא ובבריאה

פרק ד-בנשמה

פרק ה'- מדרגת האדם ועבודתו – לפני ואחרי חטא האכילה מעץ                                                 הדעת, מאמת  ושקר לטוב ורע                                             

פרק ו' - מתן תורה – תכלית או אמצעי?

               א-לפני החטא

               ב-אחרי החטא התורה - אמצעי לתיקון החטא

               ג-תורה - אמצעי להנהגת העולם

פרק ז' – האדם- בצלם ובדמות אלוהים

פרק ח' – "מבטו ומגמתו" : מישר לצדיק לחסיד ולקדוש

א-  צדיק. ב-חסיד. ג-בין צדיק לחסיד  ד-התכלית-מצדיק לחסיד

פרק ט' – אחרית דבר : ממוות לפטירה

         א: המיתה חלק מתוכנית הבורא . 

        ב- המוות = תגבורת החיים ותעצומתן

חלק ב' – תפילה

בהנחיית: ז. י. שי לפרטים 0522229940


לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא הודעות ציבוריותGoogle