משה רוט / פרסומא / נקודה טובה    25/10/2010 18:31   
פרשת חיי שרה – סייעתא דשמיא

נקודה טובה לפרשת "חיי שרה" – סייעתא דשמיא

 כולנו מכירים את המצב בו שום דבר לא מצליח לנו. הכל נפל, נשבר, מתקלקל, נתקע, חסר, חולה, שבור. וכו'. כל קורא מוזמן להשלים את הרשימה על פי מיטב נסיונו הכאוב.

כשזה קורה, אנו אומרים: יום שחור, עין הרע, ה- 13 לחודש, אנרגיות שליליות, נאחס, חמסה חמסה ועוד... גם כאן יכול כל אחד להוסיף מנסיונו וממנהגי עדתו....

ומה קורה כשהכל הולך בקלות, חלק, למהדרין, בשופי... ?!

בדרך כלל, אנו מקבלים את הטוב, כמובן מאליו. אולם, 'איש האמונה' לא מקבל זאת כדבר פשוט, אלא מבין שהיתה כאן, סייעתא דשמיא – עזרה שמיימית.

כאשר אליעזר עבד אברהם הולך לחפש אישה ליצחק בשליחותו של אברהם בתחילת פרשתנו, הוא פועל באופן מדעי מובהק. הוא מגדיר נסיון (תהליך בדיקה, ניפוי וסינון)  וגם קריטריון להצלחה:

"ו?ה?י?ה ה?נ??ע?ר?(ה) א?ש??ר א?מ?ר א?ל?יה? ה?ט??י נ?א כ?ד??ך? ו?א?ש??ת??ה (= הנסיון) ו?א?מ?ר?ה ש??ת?ה ו?ג?ם ג??מ?ל??יך? א?ש??ק?ה (= קריטריון הצלחה) א?ת?ה? ה?כ?ח?ת?? ל?ע?ב?ד??ך? ל?י?צ?ח?ק..." בראשית פרק כד, יד).

אולם הוא לא מסתפק בכך. מעל לכל ולפני הכל, הוא מתחיל בתפילה לקב"ה ובבקשת עזרה אלוקית: "ו?י??אמ?ר, ה' א?ל?ה?י א?ד?נ?י א?ב?ר?ה?ם ה?ק?ר?ה נ?א ל?פ?נ?י ה?י?ו?ם ו?ע?ש??ה ח?ס?ד ע?ם א?ד?נ?י א?ב?ר?ה?ם (שם יב).

עם סיוע שמיימי כזה, לא פלא שהנערה הראשונה אליה אליעזר פונה בבקשה למים: "ו?י??ר?ץ ה?ע?ב?ד ל?ק?ר?את?ה? ו?י??אמ?ר ה?ג?מ?יא?ינ?י נ?א מ?ע?ט מ?י?ם מ?כ??ד??ך?" (שם יז). מיד עונה לו:

"ו?ת??אמ?ר ש??ת?ה א?ד?נ?י ו?ת??מ?ה?ר ו?ת??ר?ד כ??ד??ה? ע?ל י?ד?ה? ו?ת??ש??ק?הו?. ו?ת??כ?ל ל?ה?ש??ק?תו? ו?ת??אמ?ר ג??ם ל?ג?מ?ל??יך? א?ש??א?ב ע?ד א?ם כ??ל?ו? ל?ש??ת??ת. ו?ת??מ?ה?ר ו?ת??ע?ר כ??ד??ה? א?ל ה?ש???ק?ת ו?ת??ר?ץ עו?ד א?ל ה?ב??א?ר ל?ש??א?ב ו?ת??ש??א?ב ל?כ?ל ג??מ?ל??יו" ( שם, יח – כ).

למרות שקריטריון ההצלחה הוא דרישה כה קשה - להשקות את כל הגמלים, מצליח אליעזר למצוא את השידוך המבוקש, מיד בפעם הראשונה.

המפתח להצלחתו המופלאה של אליעזר, היא התפילה והבקשה לסיוע אלוקי (=סייעתא דשמיא), אותה הוא נשא בתחילת החיפוש:

"ו?י??אמ?ר (אליעזר), ה' א?ל?ה?י א?ד?נ?י א?ב?ר?ה?ם, ה?ק?ר?ה נ?א ל?פ?נ?י ה?י?ו?ם (אנא עזור לי למצוא) ו?ע?ש??ה ח?ס?ד ע?ם א?ד?נ?י א?ב?ר?ה?ם (בזכות אברהם)" (שם, פסוק יב).

 

זו הסיבה שלפני כל יציאה לדרך, אנו נושאים תפילה, הן ליציאתנו ושובינו לשלום והן להצלחה בכל מעשי ידינו, כדברי רב חסדא בגמרא. וזה לשונה ונוסחה:

יה?י ר?צו?ן מ?ל?פ?נ?יך? ה' א?לוהינו? וא?לוה?י א?בו?ת?ינו?, ש??ת?ו?ל?יכ?נו? ל?ש??לו?ם ו?ת?צ?ע?יד?נו? ל?ש??לו?ם, ו?ת?ס?מ?כ?נו? ל?ש??לו?ם, ו?ת?נ?ח?נו? א?ל מ?חו?ז ח?פ?צ?נו? ל?ח?י??ים ו?ל?ש???מ?ח?ה ול?ש???לו?ם. (ותחזירנו לביתנו לשלום). ו?ת?צ??יל?נו? מ?כ??ף כ??ל או?י?ב ו?או?ר?ב ב??ד??ר?ך? ו?מ?כ??ל מ?ינ?י פ??ר?ע?נ?י?ו?ת ה?מ??ת?ר?ג??ש?ו?ת ל?בו?א ל?עו?ל?ם, ו?ת?ש??ל?ח ב??ר?כ?ה ב??מ?ע?ש??ה י?ד?ינו?. ו?ת?ת?נ?נו? ל?ח?ן ו?ל?ח?ס?ד ו?ל?ר?ח?מ?ים ב??ע?ינ?יך? ו?ב?ע?ינ?י כ??ל רו?א?ינו?, ו?ת?ש??מ?ע קו?ל ת??ח?נו?נ?ינו?.
כ??י א?ל ש?ו?מ?ע? ת??פ?ל??ה ו?ת?ח?נו?ן א?ת??ה.  ב??רו?ך? א?ת??ה ה' ש?ו?מ?ע? ת??פ?ל??ה.

היוצא לדרך, מתפלל לא רק על שמירה מפני המזיקים, אלא גם ההצלחה במשימה שלשמה הוא הולך: " ו?ת?ש??ל?ח ב??ר?כ?ה (והצלחה) ב??מ?ע?ש??ה י?ד?ינו?".

לעיתים, הדרך אינה רק דרך פיזית - כביש, אלא גם ובעיקר, מטרת ההליכה: פרוייקט,משימה, או אף דרך חיים. או אז, הבקשה והתפילה להצלחה בתפקיד, הינה חשובה כפל כפליים.

והדברים מתחברים עם שיר התפילה – "רק תפילה אשא" (או בשמו הקודם "שהשמש תעבור עלי) של יורם טהר לב וחנן יובל, שעבר לאחרונה שינוי, לבקשתו של אברהם פריד:

 

רק תפילה אשא / מילים: יורם טהר-לב/ לחן: חנן יובל

רק תפילה אשא
הוי אלי, אלי
כשהשמש תעבור עלי
ותראה לי שוב את משעולי
הוי אלי, אלי
רק תפילה אשא
כשהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע
תפילה אשא.

ישנם ימים ללא מרגוע
בם לא אמצא לי נחמה
ומוכרח אני לנגוע
בעשבים, באדמה
לפסוע באותה הדרך
בתוך פריחת הכרכומים
ולהיות כל כך אחר
ולפרוח ערב הגשמים.

רק תפילה אשא...

ואם אשוב אל זאת הארץ
ואם אפסע שוב בדרכים
האם כקדם יכירוני
האנשים והפרחים.

רק תפילה אשא...

האם אמצא את כל היופי
את הבאר הנושנה
אשר היתה שם כשעזבתי
עוד נובעת כבראשונה.

רק תפילה אשא...

 בברכת שבת שלום

משה רוט

מצ"ב קישור לדואט של אברהם פריד וחנן יובל

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא פרשת שבוע

Google