/ בית זלצר / זמני תפילה שחרית    13/8/2007 22:01   
שחרית יום חול
שחרית מנין ראשון: בימים ב',ה', בשעה 5:50
שחרית מנין ראשון: א,ג,ד,ו בשעה 6:00
שחרית מנין ראשון:  ראש חודש בשעה 5:45
מנין שני: 6:45

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה שחריתGoogle