/ חזון יחזקאל / שיעורים קבועים    4/7/2015 20:55   
שיעורים ימי חול
05:00            - הרב חנן בן-ארצי - מסכת קידושין- הפסקה לתפילת ותיקין
פרשת השבוע בין מנחה לערבית
20:45 - הרב מונק - מסכת עירובין ימים א ב ג ד
הרב  מנחם ישראל מושונוב - מסכת קידושין אחרי ערבית ימי א
הרב  מנחם ישראל מושונוב - הלכות כיבוד הורים אחרי ערבית ימי ב
הרב רפאל צבעוני מסכת יומא - שעה לפני תפילת מנחה ימים א ב ג ד
ביום חמישיהרב רפאל צבעוני מסכת סוכה פ"שבוע ומוסר - אחרי תפילת מנחה וערבית

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא שיעורים קבועיםGoogle