/ הקהילה הצעירה / זמני תפילה חג    6/3/2020 07:45   
פורים
שני - בי"ס למדעים באודיטוריום בשיתוף צהר ויחד דרך ירושלים 32
18:00 - ערבית 
18:15 קריאת מגילה מרכזית
19:15 - קריאת מגילה שקטה

שלישי - בית כנסת
7:30 - שחרית + מגילה
9:00 - קריאת מגילה לנשים ע"י נשים

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle