/ אהבת ישראל / זמני תפילה חג    6/3/2020 07:43   
פורים
שני
17:15 - מנחה
18:05- ערבית 
18:15 - קריאת מגילה
19:30 - קריאה נוספת לנשים
שלישי
06:00 + 7:30- שחרית + מגילה ( 7:55 משוער)
9:30 - קריאת מגילה לנשים
13:00 - מנחה

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle