/ בר-אילן / זמני תפילה חג    5/3/2020 21:26   
פורים
שני
17:20 - מנחה
18:03 - ערבית + מגילה
שלישי
5:30 7:00 8:30 - שחרית + מגילה
8:45 - קריאה לנשים
13:00-מנחה
17:33 -  מנחה

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle