/ בית זלצר / זמני תפילה חג    5/3/2020 21:11   
פורים
שני
17:00 - מנחה
18:03- ערבית + מגילה
20:30 - קריאה נוספת לנשים
שלישי
7:00 - שחרית + מגילה
9:00 - קריאה נוספת לנשים
13:00- מנחה גדולה

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle