/ פנינת אשר / זמני תפילה חג    5/3/2020 20:33   
פורים
שני
17:15 - מנחה
18:03 - ערבית 
18:15 - קריאת מגילה
שלישי
7:00 - שחרית ומגילה
9:30 - קריאת מגילה לנשים - משפחת פרנס נילי 8 - נא לדייק
13:30 - מנחה גדולה
17:25 - מנחה

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle