/ שמחת משה / זמני תפילה חג    5/3/2020 20:26   
פורים
שני
17:30 - מנחה
18:03 - ערבית + מגילה
19:30 - קריאת מגילה לנשים
שלישי
8:30 - שחרית + מגילה
10:30 - מגילה לנשים

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle