/ גני הדר מקלט / זמני תפילה חג    5/3/2020 20:24   
פורים
יום שני
18:03 - ערבית וקריאת מגילה
20:00 - קריאת מגילה נוספת
יום שלישי
8:30 - שחרית + מגילה (8:50 משוער)
13:20 - מנחה
עזרת נשים פתוחה

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle