/ אהל ישראל / זמני תפילה חג    27/2/2018 10:45   
פורים
ערבית + מגילה 17:55
מגילה לנשים 19:30
שחרית 5:45 , 8:00, 9:15 (הודו)
קריאה להנשים בשילוב המניינים 6:15, 8:30, 9:45

מנחה 12:15, 17:15
ערבית 18:15, 20:00, 22:00

מתנות לאביונים  בו ביום
יואב נחום - 052-9248266
משפחת כהו אביתר אגוז 6 דירה 2 קומה 1

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle