/ בר-אילן / זמני תפילה חג    27/2/2018 01:12   
פורים
ערבית + מגילה 17:56
שחרית 5:30, 7:00, 8:30
מנחה 13:00, 17:23
ערבית 18:05

לחץ/י כאן להודעות נוספות בנושא זמני תפילה חגGoogle