מוריה / אריאל בנות / אודות התנועה    6/5/2007 16:08   
תנועת הנוער "אריאל"
תנועת אריאל היא תנועת נוער ישראלית דתית לאומית שהתפצלה בשנת ה'תש"מ (1980) מתנועת בני עקיבא. ייחודיה הם שהתנועה נפרדת (שבה הפעילות לבנים ולבנות אינה מתקיימת באותה מסגרת) ושלכל סניף ישנו רב סניפי (בנוסף לרב התנועתי). בסיוון ה'תשל"ט הוקם סניף גב"ש (גבעת שאול) בנים כסניף של בני עקיבא, ולאחריו גם סניף הבנות. במפקד הראשון שקיימה ה"תנועה" נכחו 60 חניכים (בכדי לסבר את האוזן, במחנה בשנת תשס"ה יצאו מסניף זה כמאה חניכים). בשנת ה'תש"מ הוקמה תנועת אריאל באופן רשמי, כ"תנועת נוער ישראלית". סיסמת התנועה היא "תורת חיים בעוז!". סיסמה זו משקפת שלושה רעיונות חשובים של התנועה: 1) התורה היא הערך העליון היחידי שאליו אנו נשמעים, 2) התורה נכנסת לכל פרט ופרט בחיינו הכלליים, 3) בכל פעילות התנועה מתייעצת עם רבני התנועה, התנועה מחנכת לכפיפות תמידית בפני דעת התורה והרבנים. בתנועת אריאל פועלים כיון שלושה גרעיני התנדבות של הנוער הבוגר (חבריא ב' או חב"ב)- שני גרעיני בנות (אחד באיזור ירושלים ואחד באיזור המרכז), וגרעין בנים ארצי אחד. שמו של גרעין הבנים הוא 'גרעין מרדכי'. הוא נקרא כך ע"ש מרדכי טייער שהיה אחד ממקימי התנועה ומבוגריה. מרדכי טייער נפל בעת שירותו הצבאי כתוצאה מפליטת כדור ב- כ"ו באב ה'תשמ"ד 23.8.1984. המנון התנועה הוא 'שיר האמונה' של הרב קוק. אתר התנועהGoogle