שיעורי תורה

שיעורים בחגים        
בית זלצר - בעש'ט 22 - שיעור לנשים ונערות
23:00 - ר' משה רוט - מגילת רות - בבית משפחת קופלוביץ הפרטיזנים 21