אהל ש'י - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
בימי א' - ה': 18:45 ביום ו': 06:45      

שיעורים קבועים        
יום ב' נפש החיים הרב חיים מוולוזין  - משה ברגר 20:15
יום ג' - תלמוד בבלי - הרב ברקוביץ - 20:15
יום ד' עיון בסוגיות נבחרות 20:15 - 21:00 - רבנים מתחלפים    

שיעורים בשבת        

שיעורים לנשים