פנינת אשר - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית
שחרית 6:00 ( שני וחמישי 5:50 , ר"ח 5:40)    

זמני תפילה מנחה        

זמני תפילה ערבית        
ערבית
20:15    

זמני תפילה שבת        
תפילות שבת
בימי שישי תתקיים בע"ה באופן קבוע גם תפילת מנחה גדולה בשעה 13:30.

מנחה - 10 דקות אחרי זמן הדלקת נרות שחרית - 8:15 מנחה גדולה - 13:20 (חורף 12:30) מנחה קטנה - שעה ו 10 דקות לפני צאת השבת ערבית - צאת השבת    

זמני תפילה חג        
פורים
שני
17:15 - מנחה
18:03 - ערבית 
18:15 - קריאת מגילה
שלישי
7:00 - שחרית ומגילה
9:30 - קריאת מגילה לנשים - משפחת פרנס נילי 8 - נא לדייק
13:30 - מנחה גדולה
17:25 - מנחה