קהילת יעקב - שיעורים מיוחדים

שיעורים מיוחדים        

דף היומי        
דף יומי
20:40  - תפילת ערבית 21:30
דף היומ חצי שעה -י א,ב אחרי ערבית 21:30 ג,ד,ה בשעה 21:00 מפי הרב משה רוט    

שיעורים קבועים        

שיעורים בשבת        
ללא נושא
7:30 פרשת שבוע - הרב דב ויסברד
 9:45 תפילת ילדים
45 דקות לפני מנחה קטנה - שיעור בהלכות שבת  הרב יואל בלומנפלד
 בשבת הראשונה של כל חודש שיעור לנשים מפי הרב ויסברד    

שיעורים לנשים