קהילת יעקב - זמני תפילה

זמני תפילה שחרית        
שחרית ימי חול-מניין חדש בבקר
מניין שחרית בשעה 6:30 ראש חודש 06:15 ימי שישי 
8:00

מנין שחרית לנוער יתקיים בחופש  בעז"ה בכל יום א-ה בשעה 08:30.
נא לדייק,
   

זמני תפילה מנחה        
מנחה בימי חול
 10 דקות לאחר זמן כניסת השבת האחרונה.    

זמני תפילה ערבית        
ערבית ימי חול

ערבית 5 דקות לפני זמן צאת השבת האחרונה
21:30 - לאחר שיעור הדף היומי

   

זמני תפילה שבת        
תפילות שבת - ותפילה מוקדמת

ערב שבת - 10 דקות אחרי זמן הדלקת נרות
שחרית - 8:00 חורף (קיץ 8:30)
מנחה גדולה - 12:15 (קיץ 13:15)
מנחה קטנה:   כחצי שעה לפני זמן כניסת שבת
 מוצ"ש - זמן צאת השבת

קבלת שבת מנין מוקדם בקיץ 

   

זמני תפילה חג        
פורים
שני
17:15 - מנחה
18:05 - ערבית + מגילה
19:30 - מגילה לנשים משפחת צפתי אגוז 14
שלישי
6:30 + 8:00
9:30 - קריאת מגילה לנשים
12:30 מנחה גדולה